Formål og aktiviteter

KIF Samvirke har bl.a. til formål
- at være et samlende led mellem de 4 selvstændige idrætsforeninger i Kvaglund inden for Badminton, Fodbold, Gymnastik og Håndbold (medlemsforeningerne) 
- at være arrangør af fælles aktiviteter, som især har til formål at give et overskud, der kan udloddes til medlemsforeningerne
- at varetage fælles interesser for medlemsforeningerne, bl.a. over for offentlige myndigheder og samarbejds- partnere m.fl.
 
Aktiviteterne består for tiden især af et årligt bankoshow, gødningssalg og et sponsorcykelløb. Desuden det årlige repræsentantskabsmøde ("generalforsamling"), hvor alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne inviteres til et møde med bl.a. drøftelse af fælles aktiviteter samt forhold af fælles interesse.